De vereniging

De vereniging “Ons genoegen” is opgericht op 28 januari 1958.  Zij stelt zich ten doel tuin grond ter beschikking te hebben of te verkrijgen, welke rechtmatig voor de leden van de vereniging aangewend wordt om volkstuinbouw te beoefenen. Op dit moment bedraagt de pachtprijs € 0,40 per vierkante meter en een contributie van € 15,- per jaar. Indien gewenst kunnen zaden via de vereniging met belangrijke kortingen worden ingekocht. Aan het einde van het jaar wordt u een zadengids met bestelformulier uitgereikt. Aan het begin van jaar ontvangt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering per e-mail of per post.