Volkstuin vereniging
Volkstuin2-pag1

Archief meldingen van het bestuur

  

VERKIEZINGEN

VOLKSTUINVERENIGING ONS GENOEGEN HEERJANSDAM

De algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging is deze keer op dinsdag 1 maart 2016.

Er vindt een wisseling plaats van bestuursleden.

Twee leden zijn aftredend en stellen zich opnieuwverkiesbaar

Dit zijn:      Herman Krijgsman  (penningmeester)         

Marco Hasman (2de penningmeester}

Er zijn echter ook 3 leden, die niet meer terug keren en dus hun plaats beschikbaar stellen.

Dit zijn:      Toon den Ouden (vice voorzitter)

                   Mariëlle Smidt  (secretaris)

                   Ton Harrewijn   (2de secretaris)

Heeft u ambitie om een bijdrage te leveren aan het volkstuinbestuur, meldt u dan aan vóór

15 februari 2016

Zijn er meer dan 3 kandidaten, dan wordt er op de algemene ledenvergadering van 1 maart gestemd.

Tijdens de vergadering is er gelegenheid om een functie in het bestuur mondeling te motiveren.

Aanmelden kan via email, telefonisch of schriftelijk bij Mariëlle Smidt.

Mariëlle Smidt email: marielle.smidt@upc.nl

                            Tel.  06.40321202 of Veldbloemlaan 13   2995 TK Heerjansdam

Met groet,

Els Kooiman (voorzitter)

 

Tuininspectie door schoonheidscommissie op zaterdag 13 juni en zaterdag 12 september 2015

 

 

KLUSDAG 28 maart 2015

Zaterdag 28 maart 2015 is er weer een klusdag op de volkstuin van 10.00 uur tot 13.00 uur.   

De volgende klussen zijn er te doen:

 -         herstel gereedschaphok

-             Tegelpad westkant aanschuiven

-     Vegen van de paden

-     Vervangen van aansluitingen bewateringsinstallatie 

Voor een lekker kopje koffie / thee en wat lekkers wordt gezorgd. Kan je niet helpen? Dan staat de koffie of thee toch voor u klaar.

En…..er wordt gezorgd voor warme UIENSOEP.

 Als het op 28 maart regent, wordt de actie verplaatst naar zaterdag 11 april 2015.

 

Opgeven kan bij:

Els Kooiman

c.kooiman3@chello.nl   078-6771216

Marielle Smidt

Marielle.smidt@upcmail.nl 078-6104974

 

De jaarlijkse ledenvergadering is op dinsdag 3 maart 2015 vanaf 19:30 (deur open vanaf 19:15)

Na de jaarvergadering is er een presentatie door een deskundige van het fruitteeltmuseum in

SNOEIEN VAN STRUIKEN KLEINFRUIT EN LAAGSTAM APPELS EN PEREN

Dus voor degenen, die nog geen snoeiwerk hebben verricht, is het misschien een opsteker om na de presentatie op een handigere manier aan de slag te gaan. Informatie leert, dat het dan nog niet te laat is om daadwerkelijk te snoeien.

De volledige tekst van de uitnodiging kunt u hier downloaden.

   Het bestuur

Nieuwjaarsresoeptie

Zoals we de laatste 2 jaar het nieuwe jaar voor de vereniging hebben ingeluid met soep van eigen tuin, willen we deze nog korte traditie gewoon voortzetten.

 

In tuin 81 en 82  staat op Zaterdag 17 januari 2015 de soep klaar.

U bent welkom vanaf 11.30 uur en we hopen, dat de soep op is rond 14.00 uur.

De soep wordt warm gehouden op een vuurtje en kan overdekt genuttigd worden, dus laat het maar regenen, sneeuwen, of vriezen.

Behalve de soep is er deze keer ook een bonenschotel voor de liefhebbers.

Uiteraard zijn deze bonen afkomstig uit diverse tuinen van de vereniging.

Natuurlijk is er ook wat te drinken, want soep maakt dorstig in het nieuwe jaar.

 

Uiteraard willen we van te voren weten, wie en met hoeveel mensen u komt.

Vorig jaar hadden we 35 liter soep en die ging helemaal op. Dat wordt nu meer, dus kom allemaal.

Er is keuze uit:

Erwtensoep

Pompoenensoep

Tomatensoep

Een verrassingssoep.

Eén van de soepen is altijd vegetarisch.

Uiterlijk 10 januari opgeven met hoeveel personen u komt.

Geef dit door aan Marielle Smidt  

d.d. 03-01-2015

:images.jpeg

 

Geachte leden van de volkstuinvereniging Ons Genoegen,

Op donderdag 4 september 2014,  is er een voorschouw geweest voor het uitdiepen van de sloten .

Daar zijn voorwaarden aan verbonden, waar wij ons als tuinders aan moeten houden.

Het plan van de uitvoerder ziet er vooralsnog als volgt uit:

Eerst wordt de wetering uitgediept en daarna vanaf de wetering worden de sloten trapsgewijs uitgediept. Dus vanaf de wetering een stukje uitdiepen en de bagger in een baggerbootje gooien. Bootje vol, afvoeren en dan weer terug. Zo wordt het dus een heen- en weerbootje.

Ze nemen meteen zoveel mogelijk rietwortels mee. De bagger wordt niet in de tuinen gegooid, maar afgevoerd met vrachtwagens, die men probeert te stallen op de landerijen rondom. En als de boer meewerkt, kan het op het land gegooid worden. De slootkanten worden dus NIET meegenomen.

Er is wel een dringende voorwaarde en dat is dat de slootkanten schoon zijn en alle obstakels uit de sloten verwijderd zijn. Dus overhangende bergplaatsen, uitstekende delen van trappen en palen die los in de sloot staan van voorgaande vlonders, moeten er uit.

Een groot voordeel voor de tuinders is, dat er geen machine over je landje hoeft en de bagger ook niet op je grond wordt geloosd. Verstandig is, denken we, dat eventueel worteldoek wat wordt omgeslagen of opgelicht.

Een ander positief punt is, dat proefmonsters hebben aangetoond, dat het slootwater schoon is.

De werkzaamheden staan gepland in de 45ste week, met een kleine armslag.

Dus zorg er voor dat de slootkant kaal is en de obstakels zijn weggeruimd vóór de 43ste week.

Namens het bestuur,

Els Kooiman

KLUSDAG 20 september 2014

Zaterdag 20 september 2014 is er weer een klusdag op de volkstuin van 10.00 uur tot 13.00 uur.   

De volgende klussen zijn er te doen:

 -         herstel pomphok

-         lampen vervangen stoplicht

-         slootkant scouting

-         tegelpad westkant aanschuiven

 Voor een lekker kopje koffie / thee en wat lekkers wordt gezorgd. Kan je niet helpen? Dan staat de koffie of thee toch voor u klaar.

 Als het op 20 september regent, wordt de actie verplaatst naar 27 september.

 

Opgeven kan bij:

Els Kooiman

c.kooiman3@chello.nl   078-6771216

Marielle Smidt

Marielle.smidt@upcmail.nl 078-6104974

 Geachte medevolkstuinder,

 Zegt het voort, zegt het voort……

 Jaja, daar is ie weer……wederom organiseren wij op              

20 september vanaf 17.00 uur een barbecue in het nieuwe clubgebouw van de scouting. Hopelijk krijgen we nog meer gezellige mensen die meedoen, zeker nu we gesponseerd worden door de vereniging! Hierdoor worden de kosten voor u aantrekkelijker om mee te doen. U kunt zich opgeven door voor 14 september een briefje aan de ganzekant 6 in de brievenbus te doen (of een email sturen naar patricia.de.bruin@hetnet.nl )

Geeft u aan met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen u deelneemt.

 De kosten voor volwassenen zullen ongeveer 7,50 euro en voor kinderen 2,50 euro zijn. De locatie is dus wederom het scoutingterrein. Wij schenken deze avond bier en 3 soorten wijn(nl. rood/wit/rosé), sap en frisdrank natuurlijk……

De kosten hangen af van het aantal mensen en de kosten die wij moeten maken voor huur van de ruimte met tafel, stoelen enz.

 Hopelijk komt u ook op deze gezellige avond en kunnen we net als de vorige jaren weer volop genieten van het mooie weer en de lekkere dingen.

Houd u het infobord op de tuin in de gaten en e.v.t. uw email.

 Tot gauw,

De    -crew

 

Phytophthora

Op onze volkstuin zijn er tuinders die de schimmelziekte  phytophthora in hun aardappels hebben.

Kijk je eigen aardappel- en tomatenplanten goed na en behandel of verwijder de plant van de volkstuin. Gooi deze nooit op de composthoop maar in de daarvoor bestemde kliko. 

Bijzondere Ledenvergadering

Geachte leden van Volkstuinvereniging Ons Genoegen Heerjansdam,

De voorzitter van de volkstuinvereniging, Alex Claassen heeft bedankt voor het voortzetten van zijn functie in het bestuur.

Volgens de statuten moeten we actie ondernemen om het bestuur zo spoedig mogelijk weer volledig te maken.

Daarom hebben we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gepland op donderdag 12 juni 2014 om 19.30 uur in het Scouting gebouw.

Hierbij moet gestemd worden, wie de nieuwe voorzitter wordt en als er maar 1 persoon zich heeft aangemeld, moet dat door de leden worden geaccordeerd.

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris Marielle Smidt, tot een uur voor de vergadering.

 

Alex Claassen wordt tot 12 juni 2014, vervangen door Els Kooiman, die zich ook kandidaat zal stellen.

Zonder tegenkandidaten komt dan de plaats van Els als 2de secretaris vrij.                           

Ook hier kunt u zich dan voor kandidaat stellen.

Het is belangrijk dat u de vergadering bijwoont, daar 2/3 van de leden aanwezig moet zijn op deze buitengewone vergadering.

Om enig idee te krijgen hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, is het plezierig, als u even laat weten of u ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn.

Wij hopen snel iets van u te horen.

Namens het bestuur,

Els Kooiman

KLUSDAG 5 APRIL 2014

 

Zaterdag 5 april is er weer een klusdag op de volkstuin van 10.00 uur tot 13.00 uur.   

De volgende klussen zijn er te doen:

 -Materialen schoonmaken, tellen en registreren.

-Berghok bezemen en ragen.

-Achterkant schuur beitsen.

-Tegels tussenpad naar  materialenhok re-shuffelen.

-Tuinen opmeten.

-Onkruid tussen fietspaden weghalen.

-Kranen vervangen.

-Tegels recht leggen.

 

Voor een lekker kopje koffie / thee en wat lekkers wordt gezorgd. Kan je niet helpen? Dan staat de koffie of thee toch voor je klaar.

 

Als het op 5 april regent, wordt de actie verplaatst naar 12 april.

 

Opgeven kan bij:

Els Kooiman of Marielle Smidt

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 4 maart 2014, om 19.30 uur.              De locatie is in het clubhuis van de scouting aan de Ganzekant 16a in Heerjansdam.

Indien u nog iets ter tafel wilt brengen dan kunt u dat e-mailen aan onze Secretaris.

De uiterlijke datum om stukken in te dienen is voor 25 februari 2014.

NIEUWJAARSRECEPTIE   met  SOEP

     met hapje & drankje

     ZATERDAG 11 JANUARI       2014

      van 12.00 tot 15.00 uur

       Lekker warm en droog

      Er zijn zitplaatsen

  Tuin 82

In verband met de te maken hoeveelheid soep, graag even een seintje als u komt en met hoeveel personen.

Er is in ieder geval één vegetarische soep bij en de rest blijft een verrassing.

Aan: Els Kooiman            c.kooiman3@chello.nl

         Anneke Brouwers  annbro0349@hotmail.com

         of leg een briefje in de kleine kas van tuin 82

d.d. 24-12-2013

Beste medetuiders,

Zoals jullie wellicht hebben gehoord of zelfs gezien is er op een flink aantal van onze tuinen schade aangericht op de nacht van zaterdag op zondag 29 september.
Op zondag ochtend is de politie langsgekomen en die hebben we de vernielingen laten zien. Tevens hebben we van alle voor ons zichtbare vernielingen foto's gemaakt. Deze foto's neem ik mee als ik later deze week aangifte ga doen bij de politie.
Ik wil jullie vragen om mij in te lichten indien er gereedschap of andere dingen zijn die jullie sinds dit weekeinde missen? Indien dit het geval is laat het mij dan per email weten via: voorzitter@volkstuinverenigingonsgenoegen.nl of neem telefonisch contact op met mevrouw M. Smidt tel 078-6104974Dit zal ik dan melden tijdens mijn aangifte. Geef ook aan indien jullie schade hebben die wij wellicht over het hoofd hebben gezien, het laatste liefst met een bijgevoegde foto.

Indien jullie buurvrouw/ man geen email  heeft maar dingen mist, mail dat dan ook door.

Alvast bedankt,

Alex Claassen

d.d. 30-09-2013